Osvětlení pracovišť - mobilní osvětlovací stožáry - teleskopické

 

Pro potřebu dočasného a výkonného osvětlení stavenišť nabízíme širokou škálu osvětlovacích stožárů s nastavitelnou výškou a nezávislým napájením el.energií 
od zabudované elektrocentrály