Přehled servisních služeb

Zákazník se může spolehnout na podporu početného, odborně zdatného servisního týmu vybaveného na vysoké úrovni. Naši technici mají bohaté zkušenosti nejen s instalací a servisem dodávaných produktů, ale i s jejich údržbou a provozováním.

V nabídce máme všechny běžné, ale i nadstandardní služby, týkající se našich produktů. Ve většině případů tyto služby využijete i pro výrobky jiných dodavatelů. Jsme variabilní a přizpůsobíme se všem individuálním požadavkům zákazníka.

Stručný přehled našich služeb:

Návrhy a projekty

- zhodnocení stavu
- úvodní i prováděcí projekty
- zakreslení změn do dokumentace zákazníka
- poradenství, technická pomoc

Instalace, zprovoznění, zkoušky

- stavební úpravy spojené se zabudováním technologie
- nastěhování zařízení na místo instalace
- montáž, šéfmontáž, vč. souvisejících technologií a rozvodů
- oživení, vyzkoušení a výchozí revize
- proškolení obsluhy
- zpracování provozní dokumentace

Jednorázová i pravidelná údržba

- převzetí úkonů předepsaných v návodech k provozu a údržbě

Operativní servis

- odstraňování závad a poruch na vyzvání

Preventivní servis

- kontroly a zkoušky, vč. nápravných opatření
- nastavení provozních parametrů

Systémový servis

Soubor servisních programů pro zákazníky, kteří vyžadují jistotu. Programy obsahují technicky a ekonomicky zdůvodněné úkony preventivního servisu a zároveň garantují, že odstranit poruchu přijdeme v dohodnutou dobu. Programy jsou odstupňované podle nároků na bezpečnost provozu.

Likvidace zařízení

- demontáže elektrotechnologií, vč. vystěhování, zabalení a odvozu
- zajištění likvidace akumulátorových baterií a elektrotechnického šrotu v souladu s platnými předpisy. Fungujeme jako mobilní sběrna po celém území České republiky.

Pokud byste potřebovali další informace, prosím, kontaktujte nás.